درباره AMT

ما به سنگ

اعتبار می‌بخشیم

شرکت AMT فعالیت خود را از سال 1392 آغاز کرده و تا به امروز در زمینه فروش داخلی و بین‌المللی سنگ به صورت کوپ، اسلب و تایل پرقدرت و استوار همچنان به ماموریت خود ادامه داده است.

خدمات ما

رویدادها

آخرین نمایشگاه‌ها

sales

2434

فروش موفق داخلی و بین‌المللی